Nebylo nic nalezeno
Stížnost
Nemovitosti, nabízené formou veřejné soutěže, jsou ve vlastnictví České republiky a právo hospodařit s nimi má v souladu se zákonem č. 77/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, jak je napsáno na listu vlastnictví č. 612 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Nemovitosti se nacházejí na železniční trati Krásný Jez - Loket, kde byla zastavena drážní doprava, v střední až západní části města Horní Slavkov. Z hlediska schválené územně plánovací dokumentace města se nemovitosti nacházejí v ploše dopravní infrastruktury železnic (DZ), která je určena pro dopravní zařízení a koridory pro železnici a nádraží. Přípustné jsou stavby pro železniční dopravu, vlaková nádraží a zastávky, vlakové vozovny a opravny a areály železničních závodů. Nepřípustné jsou ostatní účely využití. Popis předmětných nemovitostí: • Pozemek p.č. st. 796 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 207m2, jehož součástí a hlavní stavbou je budova č.p. 368 (dle KN stavba pro dopravu). Jedná se o bývalou výpravní budovu, částečně podsklepenou dvoupodlažní stavbu se sedlovou střechou, dlouhodobě neobývanou a zdevastovanou. Původní vnitřní dispozici budovy tvořily kanceláře a 2 bytové jednotky. Příslušenství k této budově tvoří dřevěný přístřešek na pozemku p.č. st. 796, dále žumpa a vodovodní přípojka, obojí na/v pozemku p.č. 4023/30, který není předmětem prodeje. • Pozemek p.č. st. 797 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 26m2, jehož součástí je stavba bez č.p/č.e, (jiná stavba). Jedná se o přízemní zděnou stavbu nyní zdevastovanou, která původně sloužila jako WC pro cestující. • Pozemky p.č. 4461/13 o výměře 99m2 a p.č. 4461/14 o výměře 28m2, oba vzniklé dle GP č. 1478-55/2014 oddělením ze stávajícího pozemku p.č. 4461/1, vše v k.ú. Horní Slavkov. Strpění umístění příslušenství patřící k hlavní stavbě - budově č.p. 368, tj. žumpa a vodovodní přípojka nacházející se na/v pozemku p.č.4023/30, není nijak právně ošetřeno. Nemovitosti jsou přístupné pouze z pozemku p.č. 4023/30. Zachování přístupu k dotčeným nemovitostem není nijak právně ošetřeno. Podmínky pro veřejnou soutěž a kontakty jsou umístěny na www.szdc.cz – záložka „nemovitosti prodej/pronájem“.
Karlovarský kraj,Horní Slavkov,Sokolov,Nádražní
233 m²
735 000 Kč
15. 7. 2018
Vícevideobydleni.cz
V Flatfy používáme cookies pro zlepšení kvality Vašeho prohlížení internetu. Využíváním našich služeb souhlasíte s používáním cookies.Zjistit více